Woordenboek

Totaal 287 woorden

Aanpasbaarheid
De mate waarin het systeem instelbaar is door de gebruiker (voorkeurinstellingen).
Meer lezen »
Aanvliegroute
Met het woord aanvliegroute worden de eerste stappen van een Plan van Aanpak bedoeld. Een manager wil weten hoe dit…
Meer lezen »
ABC Linkruil
Vorm van linkruil, waarbij 3 websites betrokken zijn. Bij een linkruil worden tussen 2 websites links uitgewisseld. ABC-Linken werkt met…
Meer lezen »
Accept
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan. Het…
Meer lezen »
Acceptance
De formele erkenning van het project dat voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de…
Meer lezen »
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality…
Meer lezen »
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo'n test door de…
Meer lezen »
Account Definition
Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt…
Meer lezen »
Acquisitie
Acquisitie is het werven van nieuwe klanten, opdrachten en het trekken van bezoekers naar de website. De acquisitie is een…
Meer lezen »
Actiewoord
Een combinatie van acties die aangeeft hoe de testgevallen uitgevoerd moeten worden. Dit is een term uit de methodiek Testframe.
Meer lezen »
Activiteitennetwerk
Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van…
Meer lezen »
Activity
Een proces, functie of tak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal…
Meer lezen »
Ad hoc opdracht
Een ad hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw…
Meer lezen »
Adaptief onderhoud
Aanpassen aan de gewijzigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- en/of systeemwijzigingen. Vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen. Het…
Meer lezen »
Advertentie
(Meervoud: Advertenties) - Een advertentie is de verzamelnaam voor alle commerciĆ«le uitingen. Doel van een advertentie is de lezer te verleiden tot een…
Meer lezen »
1 2 3 20