Bedrijfsjargon

Woordenboek met 4 definities

Woordenboeken Publicatie Bedrijfsjargon op 18 april 2022
Aanvliegroute
Met het woord aanvliegroute worden de eerste stappen van een Plan van Aanpak bedoeld. Een manager wil weten hoe dit project wordt gestart, wat er nodig is en welke stappen in het Plan van Aanpak wordt opgenomen om het project te realiseren. Gebruik: “Langs welke route wil je dit project aanvliegen?”
Afstemmen
Afstemmen is het managementwoord voor een richting bepalen van de organisatie of project. Gebruik: “Kunnen we dit met elkaar afstemmen?”
Aftikken
Met aftikken wordt binnen een bedrijf betalen of verliezen bedoeld. Gebruik: “Hoeveel geld moet ik voor dit project aftikken?”
Afvinken
Met afvinken wordt aangegeven dat er een stap is genomen, een punt is afgesloten of dat er iets is wat niet meer hoeft. Voorbeelden: Een stap in de Plan van Aanpak is met succes afgesloten of juist overbodig verklaard. Een punt op de checklijst is verwerkt en afgevinkt. Er is aan een voorwaarde voldaan, zodat […]