Marketing

Woordenboek met 21 definities

Woordenboeken Publicatie Marketing op 09 juni 2021
ABC Linkruil
Vorm van linkruil, waarbij 3 websites betrokken zijn. Bij een linkruil worden tussen 2 websites links uitgewisseld. ABC-Linken werkt met 3 websites: A, B en C. De webmaster beheert 2 pagina’s (A en C). Er zijn geen links tussen website A en C. Om een backlink te krijgen van een andere website (B), wil de […]
Acquisitie
Acquisitie is het werven van nieuwe klanten, opdrachten en het trekken van bezoekers naar de website. De acquisitie is een salesactiviteit en/of marketingactiviteit van een organisatie. Typen acquisitie: Koude acquisitieBij koude acquisitie is er geen bestaand verband tussen klant/bezoeker en de organisatie/website. De potentiële klant/bezoeker wordt ongevraagd benaderd, bijvoorbeeld door middel van brief, mail of […]
Advertentie
Een advertentie is de verzamelnaam voor alle commerciële uitingen. Doel van een advertentie is de lezer te verleiden tot een bepaalde actie of om de imago te vergroten. Voorbeelden advertentie vormen: Links Banners Button Interstitial Billboard Affiche Splash Nieuwsbrief Advertentie op sociale media SMS Advertorial Nieuwsbrief Doelen advertenties: Mensen te laten interesseren in producten, diensten, […]
Advertentie fotografie
Advertentie fotografie maakt foto’s voor posters, reclame zuilen, websites of advertenties in tijdschriften of kranten. Onder advertentie fotografie valt niet alleen product fotografie, maar is vaak ook gericht op het tonen van een bepaald merk of dienst.
Advertorial
Een advertorial is een informatief verhaal met een (verborgen) reclameboodschap. De advertentie lijkt hierdoor een artikel zijn, wat naast waardevolle informatie ook promotionele inhoud bevat. Een advertorial is met een krachtig marketingmiddel, aangezien lezers de advertorial vaak beter lezen dan een gewone advertentie. Daarnaast geeft een advertorial de adverteerder de kans om zijn verhaal op […]
Adview
Het zien van een advertentie door een bezoeker/lezer van een website.
ATL
Above the line is een marketingmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van massamedia. De reclameboodschap is voor een ieder gelijk. Vaak wordt deze manier van adverteren gebruikt om de imago van een product, website of dienst te versterken. Voorbeelden massamedia: websites sociale media kranten televisie affiches sponsering radio
B2B
Sector van bedrijven die zaken doen met andere bedrijven. Voorbeelden zijn: Groothandels Distributie Centra Financiële en administratieve adviesbureaus Reclame bureaus Transport bedrijven Fabrikanten
Backlink
Een backlink is een koppeling (hyperlink) van een website naar een andere website. Backlinks vormen een subcategorie binnen Hyperlinks. Backlinks zijn belangrijke graadmeters voor zoekmachines, des te meer links naar een website, des te belangrijker de website. Backlinks zijn van groot belang voor de positie in de zoekmachines. Ze geven het zoekmachine algoritme een indicatie […]
Banner
Een banner is een afbeelding met reclame op een website. Door op de banner te klikken wordt een pagina geopend waar meer informatie te vinden is over het onderwerp van de reclame. Doel van banners is om bezoekers naar een website of een bepaalde webpagina te trekken. Eigenaren van websites kunnen wat extra geld bijverdienen […]
Black Hat SEO
Black Hat Seo is het optimaliseren van een website met het doel deze zo hoog mogelijk in de lijst van zoekmachines te komen. Door de regels van zoekmachines te breken of te omzeilen, probeert de webmaster op een onethische manier nog hoger te komen in de zoekresultaten. Bij Black Hat SEO wordt er geen of […]
BTL
Below the line is een marketingmethode die gericht is op directe communicatie met specifieke doelgroepen. Doelen van below the line marketing: genereren omzet op korte termijn promoten van een bepaald product of dienst een nieuw product op de markt te brengen versterken naamsbekendheid, zeker na een val in de imago een beursgang van een bedrijf […]
Competitor Analysis
Een concurrentie onderzoek is onderdeel van een marketing campagne. Afhankelijk van het onderzoek kan de marketing strategie worden aangepast. Wanneer het onderzoek te weinig resultaten oplevert, is de kans groot dat de strategie gericht wordt op de verkeerde medium of niet goed wordt aangepast. Onderdelen concurrentie onderzoek: Wie zijn de concurrenten? Wat staat er allemaal […]
Impression
Een impressie is het mogelijk zien van een advertentie door een bezoeker of potentiele klant. Bij impressie gaat het niet om de interactie, waarbij de bezoeker actie gaat ondernemen bij het zien van de advertentie, zoals het klikken op een banner. Alleen wanneer de advertentie zichtbaar is voor de bezoeker, telt dit als een impressie. […]
Linkfarming
Een link farm is een verzameling van een groot aantal websites, die speciaal zijn gecreëerd om de positie (ranking) van een of meerdere websites in zoekmachines te verbeteren. De websites in de verzameling hebben backlinks naar elkaar en beïnvloeden zo het algoritme van de zoekmachines. Een webmaster kan backlinks van elke website uit een link […]
Linkruil
Onder linkruil wordt het uitwisselen van links tussen 2 website eigenaren. Door een backlinks op elkaars website te plaatsen, worden de websites belangrijker voor zoekmachines. Des te meer backlinks naar een website, des te belangrijker zoekmachines de website vinden. Het is dan ook voor een website eigenaar belangrijk dat er veel backlinks naar de website […]
Reclamespot
Een reclamespot is een korte advertentieboodschap die via massamedia, tussen de normale uitzendingen, wordt uitgezonden. Voorbeelden reclamespots: radiospots televisiespots online advertenties (videofilmpjes)
SEO
Search Engine Optimalization is het proces voor het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van het verkeer naar een website/-pagina via zoekresultaten op zoekmachines, zoals Google, Yahoo en Bing. Typen SEO: On-page SEO Technical SEO Off-page SEO Met SEO zorg je als webmaster dat de website en de daarbij horende communicatie ervoor zorgt dat […]
SEO Audit
Een site audit of een SEO audit refereert aan een onderzoek van een website of webpagina. Tijdens dit onderzoek het categoriseert de vindbaarheid van de website in zoekresultaten van zoekmachines. Tijdens de audits worden iedere fase van de audit lijst onderlegd aan een diepgaand onderzoek. Daarnaast wordt onderzocht waarin de website moet worden ontwikkeld om […]
Technical SEO
Technical SEO is onderdeel van SEO, waarbij de website wordt zodanig wordt geoptimaliseerd dat crawlers van zoekmachines de website goed kunnen doorzoeken en indexeren. Onder de technische SEO vallen de volgende technieken: Keyword research (kernwoorden onderzoek) Linkbuilding JavaScript indexing Meta tags XML Sitemaps Zorgen dat de website snel kan worden geladen HTTPS
Visual blindness
Het verschijnsel dat mensen niet alles zien op een website, advertentie, krant en affiches. Bezoekers hebben geleerd om bepaalde zaken te negeren, zoals banners en advertenties. Een webmaster kan onderzoek doen hoe bezoekers de website benaderen en lezen, door bijvoorbeeld een eye-tracking onderzoek te doen en een heatmap te laten genereren. Hierbij worden de bewegingen […]